tech-nekedfashioncsak tinik!jó játék?ünnepelj!ingatlanok
Egyéni keresés
hirdetés

"Az ame­ri­ka­i koz­me­ti­ka­i már­kát 1984-­ben U­tah ál­lam­ban ala­pí­tot­ták. A cég a nem­zet­kö­zi ter­jesz­ke­dést 1990-­ben Ka­na­dá­val kez­de, ma pe­dig a Nu S­kin ter­mé­ke­ket a vi­lág 50 or­szá­gá­ban á­rul­ják."